SEOBOB.

logo

De SEOBOB disclaimer

Disclaimer voor seobob.nl
 
Rechtspersoon Kamer van Koophandel 88671089 hierna te noemen SEOBOB verleend u hierbij toegang tot www.seobob.nl en nodigt u uit het aangeboden te kopen.
 
SEOBOB behoudt zich daarbij het recht voor om de inhoud op elk moment aan te passen onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u een mededeling te hoeven doen.
 
Beperkte aansprakelijkheid
 
SEOBOB spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk actualiseren en of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. De op de website aangeboden materialen en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen of diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SEOBOB.
 
Specifiek voor prijzen andere informatie over producten en diensten op de website geld voorbehoud van kennelijke programmeer en typefouten kennelijke programmeer en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met SEOBOB.
 
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SEOBOB nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 
Auteursrechten
 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SEOBOB. Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SEOBOB, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, zoals citaatrecht, tenzij bij specifieke materialen en diensten anders is aangegeven. 
 
Overig
 
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.